Újságcikkek
Díjaink
Fotó galéria
Videó tár
Linkek
 

 

Forrás: Supply Chain Monitor 2008. szeptember, SCM 2008. október

Összehangolt Logisztika

A 2007-ben közel 300 milliárd forint konszolidált árbevételű, dunaújvárosi székhelyű ISD Dunaferr csoport ma az ország egyik legnagyobb termelő vállalategyüttese, és a magyar acélipar meghatározó szereplője. A több mint fél évszázados múltra visszatekintő cégcsoport termelése éves szinten 1393 kilotonna nyersvas, 1728 kilotonna LD-acél, valamint 2100 kilotonna készáru. Vertikális termelési struktúrájának megfelelően a melegen hengerelt lemeztermékek felhasználásával továbbfeldolgozott termékek - hidegen hengerelt lemezek, bevonatos lemezek, hidegen hajlított idomacélok, acélszerkezetek, egyedi berendezések, stb. - széles skáláját állítja elő. A kohászatot, acélfeldolgozást, valamint a vállalatcsoport fő profilját képező acélkereskedelmet a kiegészítő üzletágak - energiaellátás, karbantartás, logisztika, gépgyártás, alkatrészgyártás, stb. - teszik teljessé. Az ISD Dunaferr Zrt. az ukrán DONBASS vállalatcsoporthoz tartozik. A hazai acélpiacon a vállalatcsoport piaci részesedése évek óta jelentős. Tevékenységének alapja egyrészt a nagy megrendelők számára biztosított egyedi kezelés, a közvetlen vevő-termelő kapcsolat, másrészt a kis és közepes vevőkör differenciált kiszolgálása, amelyet az országosan kiépült acélkereskedelmi, az úgynevezett centerhálózat biztosít. A hálózat telephelyein elsősorban az ISD Dunaferr társaságcsoport által gyártott hengerelt termékeket és a hidegen hengerelt idomacélokat forgalmazzák, de választékukban a kohászati termékek teljes köre megtalálható. A különböző acéltermékeket feldolgozó, csomagoló, elosztó központként működik a dunaújvárosi telephelyű Steel Service Center, amely Magyarország egyetlen ilyen felszereltséggel rendelkező és színvonalú acéltermék-szolgáltató központja.
Az ISD Dunaferr vállalatcsoport árbevételének 60%-át külpiacokon realizálja, az eladott mennyiségeket tekintve meghatározó szerepe van a magyar exportvolumenben. A dunaújvárosi gyár éves termelésének 40%-a a hazai, 60%-a pedig az export igényeket elégíti ki. Magyarország EU-csatlakozásával az exportforgalom 90%-a ma már úgynevezett közösségen belüli értékesítésnek minősül. Németország, Lengyelország, Olaszország, Ausztria, Csehország és Szlovákia az exportra kerülő termékek fő piacai - a teljes exportforgalom közel 70%-a. A Dunaferr kereskedelempolitikájában kiemelt szerepe van az európai uniós vásárlókkal kialakított közvetlen beszállítói kapcsolatoknak, a gyárból egyenesen a végfelhasználókhoz szállítják a késztermékeket. A cég az Európai Vas- és Acélipari Szövetség (Eurofer) társult tagja, és széles körű szakmai kapcsolatot tart fenn az Európai Vas- és Acél Intézettel (IISI) is.
Az ISD Dunaferr vállalatcsoport irányítási és szervezeti struktúrája a 2007-ben végrehajtott integrációs folyamat következtében jelentősen egyszerűsödött. Szűkült a tagvállalatok köre, jelentős részük beolvadt az anyavállalatba, az ISD Dunaferr Zrt.-be. Ezzel együtt a vállalatcsoporton belüli korábbi párhuzamos tevékenységek is kiszűrésre kerültek.

Acéltekercsek és -lemezek gyártása
A dunaújvárosi gyártelepen a nagyolvasztómű az első technológiai fázis, termelési profilja a nyersvasgyártás. A gyártómű két - 1023 m³, illetve 960 m³ - kohóval rendelkezik. A nyersvasat két növelt toroknyomású kohóban állítják elő. A kohói betétet vastartalmú pelletből és zsugorítványból, valamint salakképzőkből állítják össze és kokszot adagolnak hozzá. A zsugorítvány előállítása az ércelőkészítő és darabosító üzemben történik. A pelletet a külső forrásból szerzik be. A koksz elégetéséből keletkezett hő az ércelegyet megolvasztja. A keletkező gázok, valamint a koksz karbonja a vas-oxidokat vassá redukálják. A nyersvasgyártás során folyékony nyersvas, folyékony salak és kohógáz keletkezik. A nagyolvasztóműben előállított nyersvasat nyersvasüstbe csapolva szállítják az acélműbe. Itt az acélgyártás során nyersvasból és acélhulladékból salakképző-, frissítő-, dezoxidáló-, valamint ötvözőanyagok hozzáadásával folyékony acélt gyártanak. Az acélgyártási folyamat fázisai: az adaggyártás, üstmetallurgiai kezelés és az acélöntés. A konverter üzemben két darab, egyenként 135 tonna befogadóképességű LD-konverterben állítják elő az acélt. Az acélminőséggel szemben támasztott növekvő igények kielégítéséhez az acél homogenizálását, gáz- és zárványtartalmának csökkentését üstmetallurgiai kezeléssel végzik. Az üstmetallurgiai állomáson kezelt acélt a folyamatos acélöntőműbe (FAM üzem) szállítják, ahol a gyártás következő fázisa a számítógéppel vezérelt folyamatos öntés történik. A folyékony acélt vízhűtéssel kristályosított és dermesztett szállá öntik, amelynek meghatározott méretre történő darabolásával nyerik az öntött acélbrammát, amit a meleghengerműbe szállítanak.
A meleghengermű az egyetlen, amely Magyarországon melegen hengerelt acélszalagot képes előállítani 1,2-18,0 mm vastagságban és 840-1540 mm szélességben. A meleghengermű 1960-ban kezdte meg üzemelését; azóta a technikai és a gyártási eljárás folyamatosan korszerűsödött, amíg elérte a jelenlegi, a piaci követelményeknek megfelelő szintet. Dunaújvárosban éves szinten csaknem 1,6-1,7 millió tonna melegen hengerelt terméket állítanak elő. A melegen hengerelt termékek szállítása - a vevői igényeknek megfelelően - széles- és hasított tekercs, valamint táblalemez formájában történik. A táblalemez gyártása a korszerű lefejtő-darabolósoron történik. A darabolt lemezek kötegekbe csomagolva, pántolva kerülnek kiszállításra. A termelési folyamatot számítógépes rendszerek vezérlik.
A fémbevonómű Magyarország első és egyetlen folytatólagos tűzi-mártó eljárással horganyzott acéltekercseket előállító gyártóműve. A tevékenységet 1998-tól 2004-ig a Dunaferr Rt. 100%-os tulajdonú tagvállalata, 2004. január 1-jétől a Dunaferr Zrt. Fémbevonó és -feldolgozómű, 2007-től az ISD Dunaferr Fémbevonómű végzi. A gyártás horganyzott acéltekercsből és -lemezből meghaladja a 100 000 tonna/év, horganyzott és szerves bevonatú építőipari termékekből pedig 250 000 m²/év mennyiséget. Ezeket a termékeket belföldi és európai építőipari, háztartási berendezéseket, könnyűszerkezetes épületeket, valamint profilokat gyártó vállalatoknak szállítják. A tűzi horganyzás alapanyaga a hidegen hengerelt szélesszalag, a fémbevonás Sendzimir-eljárással történik. A horganyzott szélesszalag- és táblalemezek minősége megfelel a kis karbontartalmú, illetve a szerkezeti acélszalag szabvány műszaki feltételeinek. Az építőipari elemek horganyzott vagy szerves bevonattal ellátott horganyzott alapanyagból, hidegalakítással készülnek, és megfelelnek az Eurocad 3 szabvány előírásainak, és éME minősítéssel rendelkeznek.
A 2004 őszén a Dunaferr csoportban meghatározó befolyást szerzett ISD Korporáció a privatizációs szerződésben a cég jövőjét alapvetően befolyásoló vállalásokat tettek, amelyek közül a beruházásokra vonatkozóak stratégiai jelentőségűek. A fejlesztések előkészítése már 2005-ben megkezdődött, megvalósulásuk a következő évtizedfordulóra válik teljessé, összköltsége a privatizációs szerződésben tett vállalásokat jelentősen meghaladja majd. A beruházásoknak köszönhetően a meleghengermű termelési kapacitása a jelenlegi 1,8 millió tonnáról 3 millió tonnára, a hideghengerműé 500 ezerről 1 millió tonnára emelkedik, és jelentős környezetvédelmi fejlesztések is megvalósulnak.

Összetett logisztika
A társaságcsoport gyártóművei közötti belső vasúti és közúti szállítást az 1952-ben alakult, azóta folyamatos fejlődésen átment Szállítómű végzi. A Szállítómű alaptevékenysége a kohókhoz érkező alapanyagok, az egyes gyártóművekhez érkező anyagok, termékek és félkész termékek szállítása, illetve az előállított késztermékek eljuttatása vasúton Dunaújváros állomásra. A Szállítómű vasúton 11 millió tonna anyagot mozgat meg évente. A fenti feladatok ellátásához a társaságcsoport területén 70 km hosszú vasúti pályával, 14 dízelmozdonnyal, 400 vasúti kocsival, nagyteljesítményű targoncákkal, rakodógépekkel és egyéb szállító- és rakodóeszközökkel rendelkeznek. A szállító- és rakodóeszközök karbantartása, javítása a gyár saját javítóműhelyében történik.
Az alapanyag-beszállítások, valamint a késztermék-kiszállítások szervezése az ISD Portolan Kft. feladata. A Portolan Kft.-t 1992-ben alapították, melynek 100%-os tulajdonrészét az ISD Dunaferr Zrt. három évvel ezelőtt szerezte meg, azóta az új menedzsmenttel teljesen átszervezték, és néhány logisztikai vállalatot (például a Dunaferr Kikötő Kft.-t) integráltak a cégbe. Az ISD Portolan Kft. jelenleg több mint 100 főt foglalkoztat.
Európából és a tengerentúlról érkező alapanyagok és a gyárban előállított késztermékek szállításának szervezése és koordinálása a feladatunk mind közúton, vasúton és vízi úton. Az ISD Portolan Kft.-n belül szállítási módonként külön csapat foglalkozik a szállítások lebonyolításával, illetve a hazai és az export relációkkal - mondta Vaso Janicic ügyvezető igazgató, aki egyben az ISD Dunaferr Zrt. logisztikai igazgatója is.
Az ISD Dunaferr termékeinek alapanyaga túlnyomó részt vasérc és kokszolható szén. Közel 2 millió tonna vasércet, 1,5 millió tonna szenet, valamint 500 000 tonna egyéb alapanyagot szállítanak évente a gyárba a késztermékek - acéltekercsek és -lemezek előállításához. A késztermékek minőségéhez igazodóan kerülnek beszerzésre a különböző minőségű alapanyagok: a vasérc döntő részt Brazíliából, Ukrajnából, Oroszországból, Svédországból érkezik. A szenet főként Oroszországból, Lengyelországból, Ukrajnából és észak-Amerikából szerzik be.
Az alapanyagok beszállítása vasúton és vízi úton történik. Az Oroszországból és Ukrajnából beszerzett éves szinten mintegy 1,8 tonna alapanyag Záhonyon keresztül vasúton érkezik Dunaújvárosba. A tengerentúlról érkező, több mint 500 000 tonna vasérc és szén (vasérc meghatározóan Brazíliából) a constantaikikötőn keresztül a Dunán, illetve a szén egy része a rotterdami kikötőből érkezik Dunaújvárosba. A folyami áruszállítást a hajóstársaságok - többek között a Mahart Duna Cargo, a Fluvius és egyéb hajóstársaságok - éves szerződés keretében végzik és bocsátják rendelkezésre a megfelelő fuvareszközöket. A Svédországból beszerzett éves szinten mintegy 400 000 tonna vasérc a 60 000-80 000 tonnás Panamax hajókon a bakari kikötőbe fut be, majd onnan vasúton fuvarozzák tovább a gyárba. Az adriai kikötőn keresztül a vasércen kívül évente 560 000 tonna szenet is eljuttatnak a gyárba.

Speciális szállítóeszközökkel
A dunaújvárosi gyár késztermékei, az acéltekercsek és acéllemezek, a hazai felhasználókhoz közúton, az exportpiacokra közúton (50%), vasúton (30%) és vízi úton (20%) jutnak el. A Dunaferr alapanyag-beszállításai és késztermék-kiszállításai folyamatosan munkát biztosítanak a szerződött szállítmányozó vállalatok számára.
A gyár területét naponta 100-150 kamion hagyja el. A közúti szállítmányozást közel 48 szerződött alvállalkozó - közöttük a legnagyobbak a Raabersped, Waberer's, TomTrans - biztosítja a speciális, acéltekercs szállítására alkalmas, bölcsős kialakítású teherautókon. Az alvállalkozókkal éves szerződés keretében dolgoznak együtt, és minden évben felülvizsgálják az árakat és az együttműködési feltételeket. Az ISD Dunaferrel hosszú távra csak olyan szállítmányozó vállalat szerződhet, amely minimum 50 kamionos flottával rendelkezik. Eseti megbízást kisebb vállalkozók is kaphatnak, de ez a szolgáltatás és az ajánlott vállalási ár függvénye. A fuvarozók felé a legfontosabb elvárás az időben történő szállítás. A kamionoknak időablakokra kell kiállniuk a kijelölt dokkoló kapuhoz: a Dunaferr 48 órával a kiállás előtt jelzi ezt a fuvarozónak.
A teherautók aztán a megfelelő okmányokkal elindulnak a célállomásra a megrendelőhöz. A szállítmányozó feladata a folyamatos tájékoztatás az autók pontos pozíciójáról. Amint a késztermék kiszállításra került, a szállítólevelet faxon továbbítják az ISD Portolan Kft.-nek, majd 7 napon belül az eredeti okmányt is visszak
A késztermékek 30-40%-át irányvonatokon juttatják el a gyár területétől meghatározóan 600 km-es körzeten belül fekvő célállomásokra. Az acéltekercsek vasúti szállítása speciális, bölcsős kialakítású, tekercsszállító Shimms-, az acéllemezek Tams típusú (felül nyitható acéllemez szállító) vagonokban történik. A gyár területén havonta 800-900 vagont raknak meg készáruval, és ebből közel 20 irányvonatot indítanak. Az európai célállomásokra működtetett irányvonatok összeállításához szükséges vagonokat meghatározóan a MáV Cargo szolgáltatja. A mintegy 120 darab, a Dunaferr termékeinek szállítására dedikált Shimms vagon döntő többsége a lengyel piacot szolgálja ki. A Raabersped által Ausztriából rendelkezésre bocsátott, havi szinten mintegy 100-120 darab, az öBB tulajdonában lévő Shimms vagonnal az olasz végfelhasználókhoz és a San Stino-i logisztikai központba szállítanak. A 17-18 vagonból összeállított irányvonatokat a Raabersped Ausztrián keresztül továbbítja az olaszországi célpontokra. Az olasz export vonatkozásában ténylegesen egy logisztikai projekt került kidolgozásra, amely átfogja a termelés és az értékesítés igényeihez igazodó vasúti kocsik biztosítását, az irányvonatok futásának előzetes tervezését és gyors közlekedtetését, valamint részben egy olaszországi logisztikai központból történő disztribúciót. Az olasz projekt keretében évente mintegy 80 irányvonattal, közel 1300 Shimms kocsiban, 65 000-70 000 tonna acéltekercs jut el az ISD Dunaferr Zrt. vevőihez.
A Raaberspeddel két éve dolgozunk együtt legnagyobb megelégedésünkre. Rugalmas és precíz szolgáltatást tudnak biztosítani. A szükséges vagonok mennyiségét 1 hónapra előre megadjuk, de a végleges igényt elég 1 héttel az irányvonatok összeállítása előtt jelezni - mondta Vaso Janicic. Ez év elejétől egy bérleti szerződéssel egészült ki az együttműködés a Raaberspeddel, melynek keretében az osztrák cég 123 ISD Dunaferr logóval ellátott Shimms vagont biztosít az Olaszországon kívüli exportpiacok kiszolgálásához. Ezt a szerződést a már érvényben lévő partneri együttműködés alapozta meg az olaszországi szállítások kapcsán.
Folyami úton havonta átlagosan 30 000 tonna készterméket juttatnak el bárkákban és önjáró hajókon elsősorban Ausztriába, Németországba és a Benelux államokba.


Jaubert Szilvia
Supply Chain Monitor

 

 

ISD PORTOLAN Kft. Cím: H-1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 465 6150, Fax: +36 1 465 6199 Postacím: H-1558 Budapest 139, Pf.:164